På vackra Mariebergs gård, strax norr om Nyköpings centrum, ligger Nyköpings Montessoriförskola. Vi är en väl inarbetad förskola med plats för ca 50 barn i åldrarna 1-6 år, fördelade på tre avdelningar. På varje avdelning arbetar minst tre utbildade förskollärare, Montessoripedagoger och barnskötare.

Nyköpings Montessoriförskola är ett föräldrakooperativ. Det innebär att föräldrarna ansvarar för driften av förskolan. Därför krävs engagemang och viss arbetsinsats av dig som förälder. I gengäld har du möjlighet att påverka hur ditt barn har det på dagarna. Dessutom skapar föräldramedverkan fin sammanhållning mellan föräldrar, barn och personal.

Vår verksamhet bygger på att genom trygghet och omtanke vägleda varje barn att utvecklas med respekt för sig själv, sina medmänniskor och sin omvärld. Vi skryter gärna med vår storslagna utemiljö. I vår fantastiska trädgård har vi stora sköna gräsmattor att springa på, knotiga klätterträd, många gungor, cykelbana och en klurig balansbana.


Skapad av Jesper Ekenstierna